GunPow
GunPow

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Hướng Dẫn Nạp Thẻ
Bước 1 : Đăng nhập trang chủ 

http://tuoitiquangbom.com/


Bước 2 : Nạp Thẻ

Lưu ý :

Trường hợp Xạ thủ chọn Sai mệnh giá, nếu sai mệnh giá chọn lớn hơn mệnh giá thực sẽ tính theo mệnh giá thực, nếu mệnh chọn nhỏ hơn mệnh giá thực sẽ tính theo mệnh giá chọn. Và phạt 50% giá trị .

Lưu ý :

- Nap xong đợi có xu thì mới chuyển được vào game thường từ 5s - 5p sẽ trả xu

- Nếu 5p chưa thấy xu về vào lịch sử kiểm tra lại xem bạn đã nhập đúng thông tin thẻ chưa và hệ thống báo gì

- Có lỗi gì có thể nhắn tin về Fanpage

Bước 3 : Chuyển xu

Lưu ý : Chọn đúng thông tin nhầm là không thể lấy lại 

Nạp Thẻ Lịch sử nạp/chuyển Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play