GunPow
GunPow

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Bảo Mật Email

Bước 1 : Đăng nhập tài khoản 

Truy cập trang chủ  : https://tuoitiquangbom.com/

- Chọn " Đăng nhập "

- Nhập tài khoản game sau đó chọn đăng nhập

Bước 2: Thêm Email

- Chọn " Quản lý tài khoản "

- Chọn "Thông tin bảo vệ"

- Nhập email và mã kiểm tra sau đó chọn " Cập nhật "


- đã gửi mail xác thức thành công

Bước 3 : Xác thực Email

- Vào Email tìm thư của BQT TTQB

- Nhấn vào link để xác thực 

- Vậy là đã xác thực thành công !

* Lưu ý : Email chỉ được cập nhật 1 lần và không thể thay đổi .


-------------------------------------------------------------------------

Cách lấy lại mật khẩu cho tài khoản đã thêm Email bảo mật 

Bước 1 :   Quên mật khẩu
- Chọn " Quên mật khẩu "

- Nhập Email bảo mật đã thêm sau đó chọn " Gửi "

- BQT đã gửi mail đến Email của Xạ Thủ thành công

Bước 2 : Đổi mật khẩu

- Vào Email của Xạ Thủ tìm mail cửa BQT TTQB đã gửi và mở ra

- Nhấn vào link mà BQT đã gửi 

- Đặt mật khẩu mới ( từ 8 ký tự trở lên )

- Vậy là đã thành công !

Chúc Xạ Thủ chơi game vui vẻ !

Nạp Thẻ Lịch sử nạp/chuyển Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play