GunPow
GunPow

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Tỉ lệ nạp thẻ , VIP

Tỷ lệ nạp thẻ 

VND
Xu
Kim Cương
10.00010.0001.050
20.00020.0003.000
50.00050.0007.500
100.000100.00015.000
200.000200.00030.000
500.000500.00075.000
1.000.001.000.000150.000


Bảng VIP

VIP
Điểm VIP ( số Kim Cương nạp vào game)
Số xu xấp xỉ để đạt VIP
VIP 135≈10.000
VIP 2250≈10.000
VIP 31.000≈10.000
VIP 42.500≈20.000
VIP55.000≈40.000
VIP 620.000≈140.000
VIP 750.000≈340.000
VIP8150.000≈1.000.000
VIP 9300.000≈2.000.000
VIP 10500.000≈3.340.000
VIP 11750.000≈5.000.000
VIP 121.000.000≈6.680.000
VIP 131.500.000≈10.020.000
VIP 142.000.000≈13.360.000
VIP 152.500.000≈16.700.000
Nạp Thẻ Lịch sử nạp/chuyển Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play