GunPow
GunPow

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Hướng dẫn iOS

Bước 1 : Truy cập Trang chủ 

https://tuoitiquangbom.com/

Bước 2 : Cài đặt

 

Bước 3 : Cấp tin cậy cho game

Bước 4 : Vào game và chơi thôi

Nạp Thẻ Lịch sử nạp/chuyển Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play